W biurze Saloniu Techniki Grzewczej "INSTALL" można uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosków oraz przygotowaniu niezbędnego kosztorysu oraz pozostałych formalności. Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą od dnia 7 lipca 2014 r. w godzinach 11:00–15:00 w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Szwedzkiej 2 (II piętro) w Nowym Sączu.
 
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu KAWKA
Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza dla Nowego Sącza - Etap I" realizowanego w ramach programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
Część 1) Program pilotażowy KAWKA".

Wnioski można składać na następujące prace:
- Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na kotły gazowe w budynkach i lokalach mieszkalnych;
- Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na kotły węglowe o wysokiej sprawności w  budynkach i lokalach mieszkalnych;
- Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na pompy ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych;
 
Budowę instalacji kolektorów słonecznych w  budynkach i lokalach mieszkalnych zasilanymi kotłowniami/piecami węglowymi.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest trwała likwidacja pieca/kotła węglowego lub w przypadku kolektorów słonecznych redukcja spalania węgla.

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, pok.9) oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej www.nowysacz.pl

Zaleca się wypełnianie wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej a następnie wydrukowanie i ich podpisanie.
 
Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą od dnia 7 lipca 2014 r. w godzinach 11:00–15:00 w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Szwedzkiej 2 (II piętro) w Nowym Sączu
 
Home | Informacje | Dofinansowanie kotłowni grzewczych | KAWKA | Dokumenty | Usługi | Partnerzy | Kontakt
Realizacja: Verakom
Copyright © INSTALL Nowy Sącz "CZYSTE NIEBO NAD NOWYM SĄCZEM"